Learning is a treasure that will follow its owner everywhere.Chinese Proverb

Metoda nauki

Nasza metoda nazywana jest fachowo komunikatywną (Communicative Language Teaching) Została po raz pierwszy wprowadzona w latach 70 i zrewolucjonizowała nauczanie języków obcych. Wcześniej koncentrowano się jedynie na nauczaniu gramatyki. Umiejętność złożenia poprawnego zdania była miernikiem sukcesu. Okazywało się jednak, że mimo setek ćwiczeń i znajomości zasad gramatyki wiele osób nie potrafiło swobodnie porozumiewać się w codziennych sytuacjach.

Rozumienie procesu przyswajania języka obcego zmieniło się radykalnie w ciągu ostatnich 40 lat. Metoda komunikatywna pozwala wypracować kompetencję komunikacyjną tj. umiejętność używania języka prawidłowo i odpowiednio do realizacji celów komunikacyjnych. Uczymy się nie tylko jak korzystać z gramatyki, składni i słownictwa języka, ale również jak reagować w danej sytuacji, jakich używać fraz wypowiadając się na dany temat lub jak zwracać się do ludzi, z którymi jesteśmy w różnych relacjach.

Oprócz tradycyjnych pomocy naukowych takich jak podręczniki, które rozwijają wszystkie komponenty tj. mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie na zajęciach wykorzystujemy anglojęzyczne artykuły prasowe, audycje radiowe i programy telewizyjne pełne współczesnego języka.