One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.FRANK SMITH

Zajęcia

Oferujemy naukę języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania.

Zajęcia odbywają się w grupach od 6 do 10 osób, trwają od września do czerwca i obejmują dwa semestry, z których każdy to 16 tygodni nauki.

Dzieci w wieku od 9-go do 11-go roku życia uczestniczą w zajęciach 2 razy w tygodniu po 45 minut.

Dzieci od 12-go roku życia, młodzież i dorośli uczestniczą w zajęciach 2 razy w tygodniu po 90 min.

Dla osób przygotowujących się do egzaminów Cambridge organizujemy dodatkowe zajęcia bezpłatne (oprócz zajęć obowiązkowych 2x90min), podczas których rozwiązujemy przykładowe testy i uczymy techniki zdawania egzaminów.